TikTok ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถปกป้องบุตรหลานของตนได้ง่ายขึ้นในแอปแชร์วิดีโอ คุณสมบัติใหม่ ได้แก่ ความสามารถในการเปลี่ยนการตั้งค่าของเจ้าหนูจากระยะไกลเพื่อบล็อกพวกเขาจากการค้นหาและป้องกันไม่ให้คนแปลกหน้าเห็นโพสต์ของพวกเขา Read More