เส้นแบ่งระหว่างชีวิตและงานไม่เคยพร่ามัว คำในภาษาเยอรมันแสดงให้เราเห็นถึงความสำคัญของการตัดการเชื่อมต่อและอาจช่วยให้เราเรียกคืนเวลาว่างบางส่วนได้ Read More