เจ้าของโทรศัพท์มือถือ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro บางรายรายงานว่ามีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามใช้แอป NHS Covid-19

อุปกรณ์ของ Apple ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันศุกร์สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ติดตามการติดต่อของอังกฤษและเวลส์ได้ Read More